Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 

Nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tại xã Hồng Thái Tây, đồng thời nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và tiết chế giáo dục ngoài nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Để thực hiện công văn...

 

Trung tâm học tập cộng đồng xã Hồng Thái Tây 

Xã Hồng Thái Tây là xã miền núi của huyện Đông Triều, cách trung tâm thị trấn Đông Triều 17 km về hướng đông theo dọc quốc lộ 18 A