TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ HỒNG THÁI TÂY

Số: 2 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hồng Thái Tây, ngày 28 tháng 2 năm 2019

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

THÁNG 2/2019

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 2/2019

            1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các thôn.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

            2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các thôn.                 

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có khu chưa được đông đủ.

           + Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

           3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

1

 

95

Tư pháp, Công an,

 

b, Giáo dục sức khỏe

2

Từ 26/1 đến 25/2

86

Câu lạc bộ dưỡng sinh thôn 8, TT HTCĐ xã

 

c, Giáo dục môi trường

 

 

 

 

d, Văn hóa xã hội

1

55

Câu lạc bộ dưỡng sinh phường, Hội Người cao tuổi…

 

e,  Phát triển kinh tế

1

25

Hội Nông dân xã

 

g, Giáo dục kỹ năng sống

1

25

Đoàn TN  8 thôn, các trường học trên địa bàn....

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

 

 

 

5

Hoạt động của các câu lạc bộ

4

115

Doanh nghiệp, CLB trên địa bàn, Đoàn TN…

 

 

Số tin bài

 

 

 

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

5

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh xã

           

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 3/2019

  1. Dự kiến các hoạt động          

- Tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực từ 1.1.2016, Chính quyền điện tử. Những điểm mới trong Luật bầu cử Quốc hội, HĐND. Những điểm mới trong Luật Căn cước công dân năm 2014

            - Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3.

            - Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường MN, TH, THCS tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 3.

         -  phối hợp với các đơn vị y tế xã tổ chức hội nghị phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019          

                  - Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi.

            - Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các thôn.

            -Tập huấn kỹ thuật trồng ổi Đài Loan.

            - Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

            - Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

            - Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

            - Giáo dục sức khỏe, giới tính.

            - Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

            - Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

2. Thời gian tổ chức:

                        - Tháng 3 năm 2019

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã

- TT HTCĐ xã Hồng Thái Tây phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

            - Hoạt động TT HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:   (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

          TT HTCĐ XÃ HỒNG THÁI TÂY

                  GIÁM ĐỐC

                   (Đã ký)  

                                                                                                                             Hoàng Văn Thông

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu