Văn bản mới nhất
BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT TU, ngày 31 5 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
Số 205 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
Số 2027 UBND V v Triển khai phong trào Chống rác thải nhựa trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 08-KH CQK KẾ HOẠCH Tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thị xã Đông Triều
Công văn 3920 BGDĐT-GDTX hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTX
THỂ LỆ Hội thi Báo cáo viên giỏi Trung tâm học tập cộng đồng thị xã Đông Triều năm 2019
V v Báo cáo tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư 44 2014 TT-BGDĐT
V v kiểm tra hoạt động của các TTHTCĐ cấp xã trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2019
V v báo cáo tổng kết công tác GDTX năm học 2018-2019
Số 4838 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Bộ tiêu chí Thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018-2020
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
4838/QĐ-UBND Số 4838 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Bộ tiêu chí Thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018-2020 12/03/19
2298/SGDĐT-GDCN&GDTX V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, năm học 2017-2018 05/01/19
1631/SGDĐT-TCCB Số 1631 SGDĐT-TCCB V v hướng dẫn quy đổi chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ, tin học 04/07/18
872/STTTT-CNTT Số 872 STTTT-CNTT V v tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh 14/06/18
Số 94/2017/NQ-HĐND NQ 94_2017 VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM ÁP DỤNG MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM VIỆC THEO CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH QUẢNG NINH 22/03/18
Số 95SGĐT-GDCN&GDTX Hướng dẫn sử dụng học liệu cho TTHTCĐ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016- 2020 18/01/18
08/KH-UBND Số 08 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 08/01/18
12/CT-UBND Số 12 CT-UBND CHỈ THỊ Về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 06/10/17
2565/BCĐXDXHHT Số 2565 BCĐXDXHHT V v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 19/09/17
2179 BHXH-QLT Số 2179 BHXH-QLT Về việc triển khai thực hiện Quyết định 595 QĐ-BHXH 28/08/17
15/KH-UBND Số 15 KH-UBND Kế hoạch điều tra sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2017 19/08/17
3065/QĐ-UBND Số 3065 QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 tỉnh Quảng Ninh 09/08/17
1266/SNV-CCVC Số 1266 SNV-CCVC V v hướng dẫn ký kết HĐLĐ và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 29/07/17
S6:fool / LIBND-GD So 5001 UBND-GD V v ban hanh khung ke hoach thoi gian ap dung tu nam hoc 2017-2018 25/07/17
VB 1977-chi _ao XDXHHT-TTHTCD 2011.doc 14/12/13
Thong tu 40.doc 14/12/13
SGD.2400- HD NVNH 2012-2013 doi voi GDTX.doc 14/12/13
Quan li TT.HTCD.doc 14/12/13
CV 3607 - UBND Tinh ve phu cap TT HTCD_2.pdf 14/12/13
CV so 822 BCDQG-XHHT V v trien khai De an Xay dung xa hoi hoc tap giai doan 2012-2020.doc 14/12/13
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 25 mục.
trong 2