Văn bản mới nhất
BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT TU, ngày 31 5 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
Số 205 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
Số 2027 UBND V v Triển khai phong trào Chống rác thải nhựa trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 08-KH CQK KẾ HOẠCH Tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thị xã Đông Triều
Công văn 3920 BGDĐT-GDTX hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTX
THỂ LỆ Hội thi Báo cáo viên giỏi Trung tâm học tập cộng đồng thị xã Đông Triều năm 2019
V v Báo cáo tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư 44 2014 TT-BGDĐT
V v kiểm tra hoạt động của các TTHTCĐ cấp xã trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2019
V v báo cáo tổng kết công tác GDTX năm học 2018-2019
Số 4838 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Bộ tiêu chí Thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018-2020
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
205/KH-UBND Số 205 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 30/09/19
08-KH/CQK Số 08-KH CQK KẾ HOẠCH Tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thị xã Đông Triều 27/09/19
2027/UBND Số 2027 UBND V v Triển khai phong trào Chống rác thải nhựa trên địa bàn thị xã Đông Triều 27/09/19
693/TL-PGD&ĐT THỂ LỆ Hội thi Báo cáo viên giỏi Trung tâm học tập cộng đồng thị xã Đông Triều năm 2019 04/08/19
Số:494/PGD&ĐT V v báo cáo tổng kết công tác GDTX năm học 2018-2019 21/06/19
Số: 512/PGD&ĐT V v kiểm tra hoạt động của các TTHTCĐ cấp xã trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2019 21/06/19
Số: 536/PGD&ĐT V v Báo cáo tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư 44 2014 TT-BGDĐT 21/06/19
39/KH-UBND Số 39 KH-UBND KẾ HOẠCH Phát động, hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2019 12/03/19
129/PGD&ĐT Số 129 PGD&ĐT Về việc tăng cường phối hợp với các đơn vị y tế xã phường trong công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019 28/02/19
109/QĐ-UBND Số 109 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu, Kế hoạch giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 28/02/19
Số: 227/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ TU, ngày 09 3 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” 09/01/19
06/PGD&ĐT Số 06 PGD&ĐT V v thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019 03/01/19
942/PGD&ĐT Số 942 PGD&ĐT V v bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018 18/09/18
907/PGD&ĐT Số 907 PGD&ĐT V v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với GDTX 14/09/18
489/KH-TTYT Sô 489 KH-TTYT KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11 7 năm 2018 11/07/18
01-NQ/ĐH Số 01-NQ ĐH NGHỊ QUYẾT Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 - 2020 04/07/18
1431/UBND Số 1431 UBND Về việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, UBND thị xã về bảo vệ trẻ em 27/06/18
59/VHTT Số 59 VHTT V v thực hiện Kế hoạch số 44 UBND ngày 05 3 2018, của UBND thị xã Đông Triều về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 12/04/18
244/PGD&ĐT Số 244 PGD&ĐT Về việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết 29/03/18
472/UBND Số 472 UBND V v thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Phan Văn Khải - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ 22/03/18
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 45 mục.
trong 3