Văn bản mới nhất
BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT TU, ngày 31 5 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
Số 205 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
Số 2027 UBND V v Triển khai phong trào Chống rác thải nhựa trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 08-KH CQK KẾ HOẠCH Tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thị xã Đông Triều
Công văn 3920 BGDĐT-GDTX hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTX
THỂ LỆ Hội thi Báo cáo viên giỏi Trung tâm học tập cộng đồng thị xã Đông Triều năm 2019
V v Báo cáo tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư 44 2014 TT-BGDĐT
V v kiểm tra hoạt động của các TTHTCĐ cấp xã trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2019
V v báo cáo tổng kết công tác GDTX năm học 2018-2019
Số 4838 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Bộ tiêu chí Thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018-2020
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Số: 05/BC- BCĐ XDXHHT BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT TU, ngày 31 5 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” 16/03/20
Số:15 /KH-XHHT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG NĂM 2019 09/01/19
Số: 38 /KH-TTHTCĐ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018 25/09/18
Số 12/KH- TTHTCĐ KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2018 12/04/18
Số 11/KH- TTHTCĐ Kế hoạch Tuyên truyền kỹ thuật sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 12/04/18
29/01/18 Số 10 CV V v triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội đầu xuân năm 2018 31/01/18
229/KH-UBND Số 229 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng hành động quốc gia về Dân số tháng 12 và Ngày Dân số Việt Nam 26 12 năm 2017 24/11/17
Số 65/KH- TTHTCĐ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN ĐỌC SÁCH ONLINE NĂM 2017 14/09/17
Số: 440/PGD&ĐT triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017 25/07/17
Số 34/KH- TTHTCĐ KẾ HOẠCH MỞ LỚP TUYÊN TRUYỀN CÁC CHÍNH SÁCH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI 25/07/17
Sè : 35 kh/htc KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CHO CÁC CHI HỘI DÒNG HỌ KHUYẾN HỌC CÁC CƠ SỞ. 25/07/17
: 03/TB-TTHTCĐ THÔNG BÁO Về việc phân công nhiệm vụ phụ trách cơ sở cho các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2020 02/10/16
03 /KH-TT HTCĐ QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập ban chỉ đạo “Xây dựng xã hội học tập” Xã Hồng Thái Tây giai đoạn 2016-2020 01/10/16
Số 02/QC-TTHTCĐ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ HỒNG THÁTÂY 01/10/16
Tap huan nghiep vu chuyen mon CBQL va GV biet phai tai cac TTHTCĐ.doc 19/12/13
Van ban de nghi mo lop day nghe cho lao dong nong thon.doc 14/12/13
V v tap huan ung dung CNTT trong cong tac quan ly cac TTHTCD.doc 14/12/13
V v tap huan trien khai cac hoat dong cua Trung tam Hoc tap Cong dong.rar 14/12/13
v v quan ly va su dung may tinh xach tay da trang bi cho Trung tam hoc tap cong dong.doc 14/12/13
V v- Huong dan thuc hien chuong trinh giao duc thuong xuyen dap ung yeu cau cua nguoi hoc, cap nhat kien thuc, ky nang, chuyen giao cong nghe.rar 14/12/13
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 30 mục.
trong 2