Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Chiều ngày 14/10, tại Hội trường UBND xã Hồng Thái Tây, Hội Nông dân xã Hồng Thái Tây đã tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020) và Biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020. Dự cuộc Gặp mặt có đồng chí Lương Văn Đại – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã, các ông bà đại diện cho những hộ sản xuất kinh doanh giỏi cùng các thành viên trong Hội Nông dân xã có mặt đông đủ.

     Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nông dân Việt Nam, của thị xã Đông Triều, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền và các ngành, đoàn thể, Hội Nông dân xã Hồng Thái Tây đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào nông dân SXKD giỏi, thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Trong đó, trọng tâm là xây dựng Hội vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của xã.


      Phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí Lương Văn Đại đã biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân xã đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới Hội Nông dân xã cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh làm trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, thực sự là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân. Làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân.
Lê Thị Phượng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất