Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân xã Hồng Thái Tây khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 03/8, Hội đồng nhân dân xã Hồng Thái Tây khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 13 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

     Trong 6 tháng đầu năm, xã Hồng Thái Tây đã triển khai và thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã đã đề ra. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển ổn định. Công tác quản lý đất đai, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường được tăng cường; hoạt động văn hóa, xã hội được duy trì và đảm bảo an sinh xã hội. Hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân xã  được đổi mới, tăng cường gần dân và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Thông qua giám sát của Hội đồng nhân dân xã đã kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích của cử tri.

Toàn cảnh Hội nghị

    Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân xã Hồng Thái Tây đã thảo luận, thông qua Nghị quyết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020. Tạo điều kiện cho các đơn vị, hộ gia đình cá nhân sản xuất trên địa bàn; đẩy mạnh hoạt động thương mại, dịch vụ; quản lý và chỉnh đô thị để nâng cao chất lượng các tuyến phố văn minh; duy trì các hoạt động văn hóa, xã hội, đảm bảo tốt an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội; thi đua lập nhiều thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

.   Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019; Nghị quyết chương trình khảo sát, giám sát của Hội đồng nhân dân xã  năm 2021./.

    Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Huyền - Uỷ viên Ban thường vụ Thị uỷ, Thủ trưởng cơ quan tổ chức cán bộ  thị xã đã thông tin tới các đại biểu về kết quả kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của thị xã.

Đ/C Nguyễn Mạnh Huyền- Uỷ viên Ban thường vụ Thị uỷ, Thủ trưởng cơ quan tổ chức cán bộ  thị xã phát biểu chỉ đạo

    Đồng chí Thủ trưởng cơ quan tổ chức cán bộ  thị xã Nguyễn Mạnh Huyền đã ghi nhận về những kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương đạt được trong 6 tháng qua. Đồng thời cũng chỉ ra một số nhiệm vụ cần quan tâm thực hiện có hiệu quả. Trong đó có tập trung lãnh đạo chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới tổ chức trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Vận động các hộ chăn nuôi trên địa bàn thực hiện phát triển chăn nuôi gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản, tái đàn lợn gắn với kiểm soát tốt dịch bệnh; Tăng cường công tác tuyên truyền để các hộ chăn nuôi hiểu, nắm bắt và thực hiện tốt Luật chăn nuôi; Thực hiện rà soát thống kê các hộ không được phép chăn nuôi trong khu dân cư và vận động các hộ chăn nuôi có quy mô lớn ra vùng quy hoạch khu chăn nuôi tập trung của xã. Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác quản lý đất đai, trong đó cần xử lý nghiêm các công trình xây dựng trái phép, khai thác tài nguyên trái phép trên địa bàn; Tập trung làm tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thị xã tiến hành rà soát quy hoạch quỹ đất sạch để tăng nguồn thu ngân sách của địa phương. Tập trung làm tốt công tác giải ngân các công trình dự án trên địa bàn.

Đ/C Lương Văn Đại- Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu  tại kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Mạnh Huyền - Uỷ viên Ban thường vụ Thị uỷ, Thủ trưởng cơ quan tổ chức cán bộ thị xã cũng yêu cầu: địa phương cần tiếp tục làm tốt lĩnh vực công tác xã hội, nhất là đối với công tác chỉnh trang ở các nhà văn hoá thôn; Thực hiện tốt chính sách xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục; làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực triển khai các biện pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh covid - 19 trong tình hình mới hiện nay…

Lê Phượng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất