Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri ứng cử tại địa phương

Ngày 22/6/2020, tại hội trường UBND xã Hồng Thái Tây đồng chí Nguyễn Hữu Giang- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh, là đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thị xã Đông Triều và đại biểu HĐND thị xã đã có buổi tiếp xúc với trên 100 cử tri gồm 4 xã Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Hoàng Quế, Yên Đức.     Sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh, thị xã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2020, cử tri 4 xã bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng, đồng thời nêu ý kiến, kiến nghị xung quanh các vấn đề về tình trạng mất an toàn giao thông ở quốc lộ 18 đoạn chạy qua các xã, chế độ, chính sách đối với người có công, quan tâm tuyến đầu tư kinh phí để xây dựng sửa chữa tuyến kênh mương nội đồng.

Đ/C Nguyễn Hữu Giang- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh, Đại biểu HĐND tỉnh đang báo cáo tình hình kinh tế chính trị của tỉnh  6 tháng đầu năm 2020

     Ngoài ra cử tri cũng mong muốn đại biểu HĐND tỉnh, quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống của người dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, để bà con giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Đ/C Vũ Minh Huyền- Trưởng phòng Tài chính- kế toán thị xã, tổ trưởng tổ HĐND số 1 ứng cử tại xã đang báo cáo tình hình kinh tế chính trị của thị xã 6 tháng đầu năm 2020

    Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, thị xã và chính quyền địa phương đã giải trình một số ý kiến của cử tri trong phạm vi thẩm quyền; các vấn đề vượt thẩm quyền, đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Lê Thị Phượng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất